Nederlanders somberder over economie

Samenleving
door anp
maandag, 30 december 2019 om 1:45
nederlanders somberder over economie1577667373
Nederlanders zien de economische situatie somberder in dan voorheen. Dat is een van de uitkomsten van het nieuwste Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
Momenteel verwacht zo'n 63 procent een gelijke of betere economie, terwijl dat vorig kwartaal nog 79 procent was. Hoewel de economische verwachtingen verslechteren, blijft de tevredenheid groot. Zeker 85 procent is tevreden met de eigen financiële situatie. Daarnaast geeft 83 procent de Nederlandse economie een voldoende.
Ook blijkt dat steeds meer mensen zich zorgen maken over klimaat en milieu. 33 procent van de ondervraagden is bezorgd over een of meerdere thema's op dat gebied zoals duurzaamheid, stikstof en klimaatverandering. Vorige maand was dat nog 22 procent.
Verder ziet het SCP dat veel autochtone Nederlanders vinden dat het niet goed gaat met de integratie. Ongeveer 80 procent van hen vindt dat mensen met een migratieachtergrond de Nederlandse normen en waarden moeten overnemen, maar dat dit onvoldoende gebeurt. Het gaat dan met name over het spreken van de taal, werken en het niet veroorzaken van overlast. Mensen met een migratieachtergrond benadrukken juist het belang van respect voor elkaar en elkaars traditie.
Het SCP besteedt in het COB sinds 2008 elk kwartaal aandacht aan de stemming in Nederland en opvattingen over politieke en maatschappelijke kwesties. Voor het meest recente onderzoek zijn groepsgesprekken gevoerd met Nederlanders van verschillende afkomst.