Nergens zijn scholieren zo ongedisciplineerd en ongemotiveerd als in Nederland

Samenleving
donderdag, 26 mei 2016 om 8:32
welingelichtekringen header 1
Het is rumoerig in de klas en er is weinig orde. Nergens zijn leerlingen zo ongemotiveerd en ongedisciplineerd als in ons land, schrijft op basis van een rapport van de OESO over de staat van het Nederlandse onderwijs. We presteren overigens wel goed. "Het Nederlands schoolsysteem is een van de beste van de OESO-lidstaten", concludeert de club van 34 ontwikkelde landen. Tegen relatief bescheiden kosten: 3,8 procent van het bbp - het OESO-gemiddelde. Positief is dat zwakke leerlingen meer dan in andere landen begeleid worden en zo toch hun diploma halen. Keerzijde van de medaille is dat betere leerlingen onvoldoende worden uitgedaagd. Daardoor blijft talent onbenut. Van de beste leerlingen in groep 8 van de basisschool slaagt ruim een kwart er niet in om de eindstreep van de middelbare school te halen in de tijd die ervoor staat. Het onderwijs is dan ook heel nadrukkelijk gericht op de gemiddelde leerling, stelt de OESO. Van het systeem zelf gaat geen enkele prikkel uit om je in te spannen. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs onderschrijft de suggestie van de OESO dat 'het motivatiegebrek' van veel Nederlandse leerlingen voortvloeit uit een gemis aan uitdagingen.
Bron(nen): De Volkskrant