'Passend onderwijs nog lang niet passend'

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2015 om 6:47
passend onderwijs nog lang niet passend1441688221
Een jaar na de invoering van het passend onderwijs - waarbij kinderen die extra aandacht nodig hebben toch naar een 'reguliere' school kunnen - gaat er nog steeds veel mis. De kinderen zijn daarvan de dupe.
,,Nog steeds is er voor duizenden scholieren geen passende plek en voor de kinderen die door diverse problemen thuiszitten is er ook nog steeds geen oplossing'', zegt Kinderombudsman Marc Dullaert. ,,De belofte van het passend onderwijs wordt niet waargemaakt.''
Passend onderwijs is voor kinderen die extra aandacht nodig hebben, maar die niet per se op het speciaal onderwijs thuishoren. Het gaat om bijvoorbeeld kinderen met adhd of diabetes. Docenten hebben voor de invoering van het passend onderwijs veel en fel geprotesteerd tegen de invoering en nog steeds zijn ze kritisch. De klassen zijn vaak al erg groot en de leraren hebben een hoge werkdruk, waardoor er weinig ruimte is voor extra aandacht.
Wrang
Twee jaar geleden boog de Kinderombudsman zich ook al over het probleem rondom thuiszittende kinderen. ,,Het is wrang om te zeggen, maar knelpunten die toen zijn gesignaleerd, bestaan nu nog steeds, blijkt uit ons nieuwe rapport.'' Het afgelopen jaar hebben zich honderden ouders bij hem gemeld met problemen waar ze tegenaan liepen.
Het probleem ligt zowel bij de school als het overheidsbeleid, stelt Dullaert. Hij concludeert dat scholen en samenwerkingsverbanden van scholen het kind lang niet altijd centraal zetten. ,,Scholen bespreken de situatie van het kind en nemen de belangrijke beslissing of hij of zij wel of niet wordt toegelaten. Maar dat gebeurt soms alleen maar op basis van een dossier, of op basis van financiële belangen. Het kind en zijn ouders hebben ze nooit ontmoet.''
Afhankelijk
Ouders voelen zich daardoor afhankelijk, hun rechten en plichten zijn niet helder, volgens de Kinderombudsman. De overheid is soms ook te star. ,,Voor sommige kinderen is het psychisch of medisch heel lastig om vijf dagen per week naar school te gaan, terwijl dat wel wettelijk verplicht is. In bepaalde gevallen zou van die wet afgeweken moeten worden.''
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs is het niet helemaal met Dullaert eens. ,,De ruimte voor maatwerk is met passend onderwijs enorm toegenomen, scholen moeten er alleen beter gebruik van maken.'' De Onderwijsinspectie kan ingrijpen als ouders er met een school niet uitkomen. Verder wijst hij erop dat het een tijd zal duren voordat alles helemaal in de praktijk is gebracht. ,,Ik vind het te vroeg om te concluderen dat de wet waarvan de inkt net droog is volledig op zijn kop gezet moet worden.''