Sint Pietersplein barst uit zijn voegen voor 2 levende en 2 dode pausen

Samenleving
door anp
zondag, 27 april 2014 om 4:47
paus verklaart twee pausen heilig1398567172
Tussen de 500.000 en 1 miljoen gelovigen zijn naar Rome gereisd om zondag de heiligverklaring van de pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus II bij te wonen. Vooral uit Polen zijn duizenden mensen naar de Italiaanse hoofdstad gereisd om getuige te zijn van de plechtigheid, die door paus Franciscus wordt geleid en waarbij zijn voorganger Benedictus mede een hoofdrol zal spelen. Namens Nederland woont minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken de ceremonie bij.
Johannes XXIII, die als Angelo Roncalli op 25 november 1881 in Sotto il Monte in het noorden van Italië was geboren, werd in oktober 1958 tot paus gekozen. Wegens zijn hoge leeftijd werd verwacht dat hij een tussenpaus zou zijn, maar hij zou als de paus van de vernieuwing de geschiedenis ingaan. Dat kwam door zijn besluit het Tweede Vaticaans Concilie bijeen te roepen, een vergadering van alle bisschoppen die de Rooms-Katholieke Kerk bij de tijd moest brengen. Het Concilie besloot onder meer tot invoering van de mis in de volkstaal in plaats van het Latijn. Johannes stierf in 1963.
De Pool Johannes Paulus II bestuurde de kerk van oktober 1978 tot zijn dood in april 2005. Nog nooit is een paus zo snel heilig geworden. De paus paarde progressieve denkbeelden op economisch vlak aan behoudende inzichten op het gebied van de ethiek. Hij was een fel tegenstander van onder meer kunstmatige voorbehoedmiddelen, abortus en euthanasie.
Met de twee heiligverklaringen komt het aantal heilige pausen uit de 20e eeuw op drie. Ook Pius X (1903-1914) is heilig geworden. De laatste heilige paus voor hem is Pius V (1566-1572).