Politie: bijstand leger onvermijdelijk bij code zwart hospitalen

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 november 2021 om 3:21
politie bijstand leger onvermijdelijk bij code zwart hospitalen1637979959
De politie en het OM signaleren dat er sprake is van "uitputting van medewerkers en middelen" door aanhoudende onrust in het land over de coronamaatregelen. De politie verwacht dat de reguliere en uitstelbare politiezorg daardoor afgeschaald moet worden. "Niet vanwege de handhaving van coronamaatregelen, maar om de openbare orde te handhaven, demonstraties te begeleiden en ongeregeldheden te voorkomen en te bestrijden."
Mocht code zwart in de ziekenhuizen van kracht worden, dan is bijstand van defensie "onvermijdelijk". In ieder geval van de Koninklijke Marechaussee, maar ook andere defensieonderdelen. "Omdat daardoor ongeregeldheden kunnen ontstaan waar extra inzet van de politie nodig is", staat in een toelichting op de wet die de vrijdag aangekondigde maatregelen mogelijk moet maken en naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Politie en OM constateren dat het draagvlak onder burgers en ondernemers voor de coronamaatregelen afneemt. Dit bemoeilijkt handhaving en leidt tot meer escalatiemomenten. Ook heeft er een verdieping en verbreding van het maatschappelijk ongenoegen plaatsgevonden. "Dit leidt inmiddels tot verstoringen van de openbare orde waarbij het geweld zich, meer dan voorheen, richt tegen politie, handhavers, hulpverleners en gezagsdragers."