Studie: helft opgenomen coronapatiënten heeft complicaties

Samenleving
door anp
vrijdag, 16 juli 2021 om 9:53
studie helft opgenomen coronapatienten heeft complicaties1626422533
Ongeveer de helft van de coronapatiënten die in het ziekenhuis belanden, krijgt volgens een groot Brits onderzoek last van complicaties. Ze worden bijvoorbeeld getroffen door nier- of leverproblemen, bijkomende longproblemen, bloedarmoede of hartritmestoornissen. Van de patiënten uit de onderzochte groep die hun corona-infectie overleefden, had bijna 45 procent dergelijke complicaties ontwikkeld, becijferen onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.
De onderzoekers analyseerden gegevens van ruim 73.000 patiënten die met Covid-19 in Britse ziekenhuizen hebben gelegen. Van deze patiënten overleed 28 procent binnen een maand. Hoewel complicaties zich meer voordeden bij patiënten die hun ziekte niet overleefden, kreeg dus ook een groot deel van de patiënten die levend het ziekenhuis verlieten last van andere gezondheidsproblemen, bovenop de longinfectie die door het coronavirus werd veroorzaakt.
Complicaties doen zich vaker voor bij ouderen, maar ook bij een aanzienlijk deel van de jongere patiënten. In de groep van 19 tot 29 jaar kreeg 27 procent last van bijkomende problemen, bij de patiënten van 30 tot 39 jaar was dat bij 37 procent het geval. "Hoewel patiënten onder de 50 jaar een laag risico lopen om te overlijden aan Covid-19, vonden we hoge complicatiecijfers in alle leeftijdsgroepen", schrijven de onderzoekers.
Acht op de tien patiënten leed voor de ziekenhuisopname al aan een andere aandoening. Mensen met hart- en vaatziekten en chronische longziekten belandden het vaakst door corona in het ziekenhuis, bevestigt de studie nog eens.
Een van de vragen is hoelang bijkomende gezondheidsproblemen aanhouden. Door problemen die op korte termijn voorkomen in kaart te brengen, hopen de onderzoekers ook bij te dragen aan een beter begrip van de druk die de coronapandemie op de langere termijn zal leggen op gezondheidssystemen "en op hen die Covid-19 overleven".