Vooral Amerikanen die niet weten waar Oekraïne ligt, willen er binnenvallen

Samenleving
woensdag, 09 april 2014 om 12:52
welingelichtekringen header 1
84 procent van meer dan tweeduizend ondervraagde Amerikanen kan Oekraïne niet aanwijzen op de kaart. En hoe verder weg iemand Oekraïne van zijn echte locatie situeert, hoe meer diegene voor een militaire interventie in het land is. Tweederde van de deelnemers aan het onderzoek, gaf aan de gebeurtenissen op de Krim van relatief dichtbij te volgen. Toch slaagde slechts 16 procent er in Oekraïne aan te wijzen op de wereldkaart. De rest kwam meestal niet eens in de buurt. Ze wezen een gebied aan ergens tussen Portugal en Kazachstan, maar soms ook in Australië of Zuid-Amerika. Jongere Amerikanen wisten Oekraïne meestal beter te liggen dan oudere. De onderzoekers van onder andere Princeton en Harvard hebben ook onderzocht in hoeverre kennis van de locatie van de Krim samenhangt met politieke standpunten daarover. Ze concluderen dat hoe verder mensen denken dat Oekraïne af ligt van de daadwerkelijke locatie hoe vaker ze pleiten voor een militaire interventie. Als je niet weet dat Oekraïne vlakbij Rusland ligt en ook niet weet dat veel inwoners van de Krim bij Rusland willen horen, dan is het wellicht logischer om voor een interventie te zijn. Bron: De Morgen