Waterbeheerders snakken naar regen in juni

Samenleving
door anp
zondag, 24 mei 2020 om 10:36
waterbeheerders snakken naar regen in juni1590310563
Alle waterbeheerders in Nederland snakken naar flinke regenbuien in juni, want het is veel en veel te droog. Beken en sloten vallen droog, het grondwater zakt ver weg en de waterkwaliteit neemt af. En de zomer moet nog beginnen. Voor de laatste dagen van mei voorzien de weerbureaus geen grote buien meer, maar er is een bescheiden kans dat er tegen 5 juni regen komt. "We maken de droogste meimaand uit de geschiedenis mee", aldus waterschap Brabantse Delta.
Wetenschappers, waterschappen en drinkwaterbedrijven pleiten voor fundamentele hervormingen van het watersysteem in Nederland. "We moeten zuiniger zijn met water, het beschikbare water beter verdelen en onze systemen klimaatbestendig maken. Want de maatregelen die we nu steeds eerder nemen tegen de droogte, zijn niet voldoende om in de toekomst altijd en overal zoetwater te kunnen garanderen", waarschuwt Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Zoetwater is belangrijk voor het drinkwater en de teelten.
Waterschappen zijn op veel plekken in Nederland al bezig met het "robuuster" maken van het watersysteem. Zo laat waterschap Vechtstromen in het Twentse Vasse water trapsgewijs naar beneden stromen. In de watergangen zijn zandzakken gelegd om de afvoer te reguleren. "We zien al wat resultaten. Er staat nog bijna overal water in de sloot en het water komt nog bijna overal over de stuwen heen", aldus het schap. Als slootwater niet meer over de stuwen stroomt, mag er niet meer gesproeid worden.
Tekort Het tekort aan regen is in deze meimaand snel opgelopen en is volgens de schappen nu groter dan in het recorddroge jaar 1976. Daarom zijn bijna elke dag nieuwe maatregelen nodig tegen uitdroging van de bodem. Waterschap Aa en Maas heeft vrijdag tussen Sambeek en Oeffelt in Brabant een pomp geplaatst om Maaswater naar de droge beken en sloten te leiden. Dat is vorig jaar voor de eerste keer gedaan, maar dat was toen pas in augustus. Brabantse Delta geeft eenmalig toestemming om de komende week in de buurt van Baarle-Nassau graslanden en sportvelden te besproeien met grondwater, omdat daar grote schade ontstaat.
Waterschap Zuiderzeeland stuurt op verzoek van Rijkswaterstaat water uit het IJsselmeer naar de Randmeren. Het hoogheemraadschap van Delfland breidt de inspectie van droogtegevoelige veendijken uit. Ook muskusrattenbestrijders gaan nu controleren op scheuren en gaten.