Tag: Belgisch koningshuis

Net als in Nederland wordt ook in België de koning een nepgeneraal

In de traditie werd de beste krijger koning en was daarmee ook legeraanvoerder. Nu is het andersom: wie koning is wordt generaal. Willem Alexander was generaal van alle krijgsmachtonderdelen tot hij koning werd. Hij was Reserve-commandeur der Koninklijke Marine, Reserve-brigadegeneraal der Infanterie van de Koninklijke Landmacht, Reserve-commodore van de Koninklijke Luchtmacht en Reserve-brigadegeneraal der Koninklijke Marechaussee. Op de dag dat...