Nederlanders relatief zeer actief op internet

In weinig landen in Europa zijn mensen zo actief op sociale media als Nederland. Zeven op de tien landgenoten doen actief mee aan sociale sites, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Hyves. Daarmee staat Nederland in de kopgroep van Europa. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, de statistische dienst van de Europese Unie. Die heeft onderzoek gedaan in de 27 EU-lidstaten, Noorwegen, het toekomstige lid Kroatië en de kandidaten IJsland, Montenegro en Turkije. Qua gebruik van sociale media hoeft Nederland alleen Montenegro, Portugal en Litouwen voor zich te dulden. Het aantal Nederlandse internetters dat zelf een website of een blog bijhoudt, is het hoogste van Europa: 17 procent. Dat Nederland voorop liep bij de internetrevolutie heeft te maken met de aanwezigheid in ons land van een vertakt net van datakabels voor de televisie. Die maakte aal vroeg snel internet mogelijk voor heel veel mensen tegen aanvaardbare tarieven