Lever je privacy maar in bij de gezondheidsapp

Gezondheidsapps, die je hartslag en bloeddruk meten of je leefstijl in de gaten houden kunnen je gezondheid verbeteren, maar de data zijn ook machtig interessant voor bedrijven. De twintig populairste gezondheidsapps delen hun informatie met maar liefst zeventig commerciële bedrijven, voornamelijk voor advertentiedoeleinden. Maar ook verzekeraars zijn natuurlijk benieuwd naar je gezondheid. Die kunnen je premie verhogen op basis van de data. En duidelijke regels daarover zijn er vooralsnog niet. 'Er is het gevaar van digitale predestinatie', zei Jacob Kohnstamm, directeur van het College Bescherming Persoonsgegevens eerder in de Volkskrant. 'Door gegevens uit verschillende databases te combineren en daar met wiskundige algoritmes nieuwe correlaties uit te destilleren, ontstaat er een digitaal profiel van je. Zo'n profiel zou ertoe kunnen leiden dat je anders wordt behandeld door de overheid of door bedrijven, zonder dat je dat zelf door hebt. Dat ontneemt je persoonlijke vrijheid.' Floris Kreiken, onderzoeker bij de digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom voegt eraan toe dat ook de gelijkheid in een samenleving wordt aangetast. 'Mensen met een sociaal achtergestelde positie hebben vaak minder toegang tot gezond voedsel. Als zij op basis van hun digitale gegevens beoordeeld worden op hun levensstijl, zullen zij uiteindelijk duurder uit zijn bij verzekeringen. Of hebben ze geen toegang tot bepaalde diensten. De gelijke kansen nemen hierdoor af, waar de kloof tussen arm en rijk toeneemt.' Daar komt bij dat je zelf geen inzicht hebt in hoe dat profiel tot stand is gekomen en je kunt het ook niet veranderen. Dat leidt tot machtsverschil tussen gebruikers aan de ene kant en overheden en bedrijven aan de andere kant.

Bron(nen):   Volkskrant  Knack    

4 Reacties Doe mee met de discussie →


  1. Burgermans

    ” ‘Mensen met een sociaal achtergestelde positie hebben vaak minder toegang tot gezond voedsel.” LOL

  2. Ad Veen

    Zie de film Gattaca. Onverzekerbaar op basis van DNA en aanvullende info…

Reacties niet toegestaan