Waarom het vanaf vandaag veel goedkoper is om je telefoon te gebruiken in het buitenland

Ideaal voor wie deze meivakantie Europa intrekt: vanaf vandaag wordt mobiel bellen en internetten in een ander EU-land veel goedkoper. Bellen kost nog maar 6 cent extra per minuut en voor 1 MB aan data geldt ook nog slechts een toeslag van maximaal 6 cent. Vanaf juni 2017 mogen telefoonproviders helemaal geen extra kosten meer rekenen voor bellen of internetten in een andere EU-lidstaat. Dat heeft de Europese Commissie vorig jaar al besloten, zodat er één grote interne telecommarkt kan ontstaan. De tariefdaling wordt gefaseerd ingevoerd, omdat enkele EU-landen vreesden dat de klap voor hun telecomsector te groot zou zijn. Als je in het buitenland belt of internet gebruik je het netwerk van de buitenlandse provider. Dit heet 'roaming'. De buitenlandse aanbieder vraagt hiervoor een vergoeding aan jouw provider en die wordt aan de klant doorberekend, maar vanaf nu worden die kosten dus fors lager.   

Bron(nen):   The Telegraph