Detector voor pesticiden op groenten en fruit

Een 25-jarige Franse student heeft een klein apparaatje ontwikkeld, waarmee je kunt nagaan hoeveel pesticiden er zijn gebruikt bij het kweken van groenten en fruit. In de traditionele tuinbouw wordt een aardappel gemiddeld genomen 19 keer behandeld met bestrijdingsmiddelen (insecticiden tegen insecten, herbiciden tegen onkruiden, fungiciden tegen schimmels, etc.) voordat zij in de handel wordt gebracht, een wijnstok 19 keer en een appel wel 35 keer. Zelfs middelen die door de WHO werden geclassificeerd als 'waarschijnlijk kankerverwekkend', zoals glyfosaat (de meest gebruikte herbicide ter wereld) en malathion en diazinon (insecticiden), worden nog volop gebruikt. Met de nieuwe draagbare detector met de naam 'Scan Eat' kun je erachter komen hoeveel pesticiden zijn gebruikt bij groenten en fruit. Bovendien geeft de detector aan of er gevaarlijke en verboden bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. De uitvinder van het handige apparaatje, dat niet groter is dan een usb-stick, sleepte twee prijzen in de wacht, die hem 150.000 euro opleverden en een contract van 9 maanden om zijn uitvinding en de marketing ervan verder te ontwikkelen.

Bron(nen):   Sciences et Avenir