Gedrag van puber voorspelt problemen met cannabis

Leiden gedragsproblemen tot cannabisgebruik of veroorzaakt het gebruik juist problemen? Dat is de vraag die pedagoge Merel Griffith-Lendering centraal stelt in haar proefschrift 'Cannabis use, cognitive functioning and behaviour problems', dat zij op 28 maart verdedigt aan de Universiteit Leiden. Ze maakte daarbij gebruik van gegevens van 2230 adolescenten, die op 11-, 13-, 16- en 19-jarige leeftijd onderzocht werden. Dit zijn haar belangrijkste conclusies:
  • Agressieve en delinquente jongeren van 11 en 13 jaar blijken 2 tot 3 jaar later aanzienlijk vaker dan leeftijdgenoten cannabis te gebruiken
  • Jongeren van dezelfde leeftijd bij wie de problemen zich naar binnen richten, die depressief en angstig zijn, hebben dit verhoogde risico niet
  • Jongeren die op 13- en 16-jarige leeftijd gevoelig zijn voor het krijgen van psychosen blijken 3 jaar later ook vaker cannabis te gebruiken
Volgens Griffith-Lendering zou dit kunnen wijzen op ‘zelfmedicatie’: jongeren gaan het middel gebruiken om rustiger te worden en storende gedachten te bannen. Bij de agressieve en delinquente jongeren kan het gebruik ook duiden op 'sensation seeking'. Agressieve jongeren zijn vaak ook impulsiever en kunnen minder goed overzien wat de gevolgen van het eigen gedrag zijn en gaan daarom ook eerder gaan gebruiken. Dat er geen verband gevonden werd met angsten en depressies kan te maken hebben met de jonge leeftijd van de onderzochte groep. Misschien dat dit pas later in de adolescentie een rol gaat spelen. Andersom scoren gebruikers slechter op een aantal taken, zoals het vermogen om zichzelf in de hand te houden en het herkennen van gezichten en emoties, wat belangrijk is in de omgang met anderen. Verder bleek dat ook jongeren die geen aanleg hebben voor het krijgen van psychosen door het gebruik alsnog meer kans hebben op een psychose. Dit geeft aan dat het gebruik van cannabis neurobiologische veranderingen met zich meebrengt die kunnen leiden tot ernstige psychische problemen. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Bron(nen):   Universiteit Leiden      

2 Reacties Doe mee met de discussie →


  1. Genuine_Defector

    Toch, drank veroorzaakt een hoop meer ellende.
    En is bovendien vele malen slechter bij vergelijkbaar gebruik.

    Als ik zou moeten kiezen tussen een groep stonede of dronken jongeren, dan wist ik het wel.

Reacties niet toegestaan