Kinderen met autisme zien wél dat iemand verdriet heeft

Carolien Rieffe-Leids, hoogleraar sociale en emotionele ontwikkeling bij kinderen met auditieve of communicatieve beperkingen aan de Universiteit van Leiden, ontdekte dat kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) wel degelijk geraakt worden door andermans emoties, maar dat ze daar anders op reageren dan leeftijdsgenoten. Mensen met ASS hebben moeite met het verwerken van emoties. Tot voor kort dachten wetenschappers dat zij minder geraakt worden door emoties van anderen, maar het onderzoek van Carolien Rieffe onder kinderen met ASS toont aan dat dit niet waar is. ‘Kinderen met ASS merken wel degelijk dat iemand anders verdriet heeft of teleurgesteld is, maar dit leidt bij deze kinderen niet automatisch tot medelijden of een empathische benadering. Ze raken er dikwijls zelf door van slag en kunnen boos of zelfs agressief reageren. Vanwege die verwarrende gevoelens proberen veel van deze kinderen dergelijke prikkels te vermijden en trekken ze zich terug. Rieffe: ‘Dat is op zich een slimme strategie, omdat je zo die emotionele overprikkeling vermijdt, maar het isoleert hen wel. Hierdoor missen deze kinderen weer veel sociale leerervaringen.’ In de toekomst wil ze de oorzaken van deze andere verwerking van emoties onderzoeken. Naar aanleiding van het onderzoek is de website Emotieweb.nl opgezet. Professionals kunnen na een training testen afnemen bij een kind en via de website het functioneren vergelijken met dat van andere kinderen. De site is niet alleen opgezet voor kinderen met ASS, maar ook voor dove en slechthorende kinderen.