Nieuw onderzoek: oudere kinderen verspreiden coronavirus net zo erg als volwassenen

Er is al veel te doen geweest over de besmettelijkheid van kinderen. Dragen ze het virus nu wel of niet in dezelfde mate over als volwassenen? Volgens een nieuwe Zuid-Koreaanse studie hangt dat vooral af van de leeftijd.

Oudere kinderen van 10 tot 19 jaar oud kunnen het virus net zo goed verspreiden als volwassenen. Voor jongere kinderen geldt dat minder. Gezinnen met oudere kinderen hadden de hoogste besmettingsgraad binnen het huishouden: 18,6 procent van de gezinsleden raakte besmet na een eerste corona-infectie. Ter vergelijking: dit percentage lag in gezinnen met kinderen tot 9 jaar oud maar op 5,3 procent. Dat is minder dan de helft van het gemiddelde bij volwassenen van 11,8 procent.

"Ik ben bang dat het idee is ontstaan dat kinderen niet besmet kunnen raken en het virus niet kunnen verspreiden," zegt onderzoeker Michael Osterholm van de University of Minnesota in The New York Times. "Maar er is wel degelijk transmissie tussen kinderen en volwassenen. We moeten dat accepteren en meenemen in beleidsplannen."

Bron(nen):   Science Alert