Familiewaarden en religie leiden tot porno

Zou er op de Veluwe meer naar porno worden gekeken dan in Amsterdam?
We weten het niet, maar wat we nu wel weten, dankzij de New Scientist, is dat in Amerikaanse Staten met in meerderheid Republikeinen meer naar porno wordt gekeken dan in staten met in meerderheid Democraten. Het onderzoek dat tot die conclusie leidt is gedaan met behulp van analyse van creditcards, dus het gaat om porno waarvoor moet worden betaald en waar de gebruiker dus kennelijk serieuze belangstelling voor heeft. En aangezien Republikeinen gemiddeld rechtser en godsvrezender zijn dan Democraten is het interessant dat juist Republeinen die serieuze porno aanschaffen. ‘De mensen die zich het meest opwinden over pornografie blijken de mensen te zijn die er ook het meest van kopen," zegt de onderzoeker.
Er zijn grote verschillen in gebruik. In Utah kopen 5,47 op de duizend mensen met een breedband-aansluiting porno, in Montana maar 1,92. Staten waarin een meerderheid van de bevolking ‘ja’ zegt op de stelling "ik geloof in familiewaarden en het huwelijk"  kopen drie keer zoveel porno als de mensen in staten waarin men het in meerderheid niet eens is met die stelling.
Familiewaarden leiden tot porno, bljkbaar.

Bron(nen):   The New Scientist