Memoires Hitler-adjudant met spanning tegemoet gezien

De dood van oud SS'er Frits Darges afgelopen weekend kan mogelijk het definitieve bewijs leveren dat Hitler echt wel wist van de massamoord op de joden. Darges was de laatste overlevende van de inner circle van Adolf Hitler. Zijn overlijden maakt de weg vrij voor de publicatie van zijn memoires.
In de gangbare geschiedschrijving wordt algemeen verondersteld dat het ondenkbaar is dat Hitler op niet de hoogte was van de holocaust. Maar er zijn ook revisionistische historici die beweren dat Hitler van niets wist en dat de massamoord op de joden het werk was van SS-baas Heinrich Himmler.
Andere mensen uit de directe omgeving van Hitler, onder wie Albert Speer en propaganda-chef Josef Goebbels, hebben in hun dagboeken niets vermeld over de vraag inhoeverre Hitler opdracht heeft gegeven voor de jodenvervolging. Dat kan anders zijn bij Darges, zo meldt The Daily Telegraph, omdat hij bij de SS zat. Darges vergezelgde Hitler vier jaar lang vrijwel overal, totdat hij in juli 1944 uit de gratie viel en naar het Oostfront werd gestuurd. Desondanks is Darges ook na de oorlog Hitler op handen blijven dragen.

Bron(nen):   The Daily Telegraph