Klimaatdebat op scherp door gehackte mails

Zijn de klimaatonderzoekers die waarschuwen voor opwarming van de aarde, wel altijd eerlijk over de resultaten van hun onderzoek? De klimaatsceptici die twijfelen aan alle alarmistische verhalen, hebben in ieder geval een aardige steun in de rug gekregen doordat hackers meer dan 3.000 documenten en e-mailwisselingen hebben gekaapt.
Een eerste bestudering van de stukken maakt volgens The Wall Street Journal duidelijk dat de klimaatonderzoekers in e-mails erkennen dat de uitkomsten van hun onderzoek tegenstrijdigheden bevatten. Onderling bespraken ze methodes om toch tot een eensgezind verhaal te komen. 
In zeker één geval is de onderzoekers gevraagd om hun conclusies aan te scherpen. Klimaatsceptici worden in de e-mails aangeduid als idioten.
De hackers blijken zich eerder deze week toegang te hebben verschaft tot computers van de Climatic Research Unit in Engeland, waarvan medewerkers betrokken zijn geweest bij de opstelling van klimaatrapporten door het IPCC - die voor veel politici maatgevend zijn.
De publicatie van de stukken komt voor milieubeschermers die menen dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde, op een lastig moment. Volgende maand is Kopenhagen het toneel van een grote klimaatconferentie. Een akkoord daar lijkt ver weg, mede door de economische crisis, maar ook door statistieken die laten zien dat de aarde de afgelopen tien jaar juist is afgekoeld. Dat laatste gegeven weerspreekt de voorspellingen van IPCC.

Bron(nen):   The Wall Street Journal  Newser