De noord- en zuidpool communiceren met elkaar

Ze liggen duizenden kilometer bij elkaar vandaan en toch kunnen de noord- en zuidpool met elkaar communiceren. De polen beïnvloeden elkaar door het water dat ertussen stroomt.

In een nieuwe studie staat beschreven dat tijdens de laatste ijstijd er op het noordelijk halfrond steeds meer water werd opgesloten in landijs. “Dit leidde vervolgens tot een daling van de zeespiegel op Antarctica, waardoor de ijskap groeide,” legt onderzoeker Natalya Gomez uit aan Scientias. Toen het weer warmer werd, smolt het ijs.

“Het smeltende ijs op het noordelijk halfrond zorgde er vervolgens voor dat de zeespiegel rond de zuidpool steeg,” aldus Gomez. “Hierdoor begon de ijskap zich juist terug te trekken.” De twee grote ijskappen zijn dus verbonden. “IJskappen kunnen elkaar over grote afstanden beïnvloeden door het water dat ertussen stroomt,” concludeert Gomez. “Het is net alsof ze met elkaar praten door middel van de stijging of daling van de zeespiegel.”

De veranderingen van de ijskap op de zuidpool kunnen alleen worden verklaard door veranderingen op het noordelijk halfrond. De wisselwerking tussen de twee polen blijkt daarmee groter dan gedacht.

Gomez: “De studie benadrukt hoe verweven het klimaatsysteem van de aarde is. Veranderingen op de ene plek leiden tot veranderingen ergens anders. Dit is belangrijk, niet alleen om de geschiedenis van de aarde te begrijpen, maar ook om een beter beeld te krijgen van de toekomstige wereld naarmate het klimaat verder opwarmt.”

Bron(nen):   Scientias