Rare lui, die gelovigen

Een interessant onderzoekje over God. Bij veel gelovigen heeft God niet de functie van een onafhankelijk baken in het onderscheid tussen goed en fout, maar wordt Hij gebruikt als klankbord om eigen morele ideeën bevestigd te zien worden. Dit stellen onderzoekers van de universiteit van Chicago. 
Aan een eerste groep gelovige vrijwilligers vroegen de onderzoekers om hun eigen standpunten over zaken als abortus of de doodstraf. Toen ze daarna vroegen wat de vrijwilligers dachten dat God hiervan zou vinden, kwamen de antwoorden veelal overeen. Niets opmerkelijks natuurlijk. 
Toen de onderzoekers echter aan een tweede groep vrijwilligers vroegen een debat voor te bereiden waarin ze een standpunt moesten innemen dat tegenover hun eigen overtuiging stond, en vervolgens vroegen wat god hiervan zou vinden, gebeurde er iets grappigs. Veel vrijwilligers vonden God ook nu aan hun kant, ook al verdedigden ze een standpunt waar ze niet achter stonden. 
Volgens de onderzoekers is God het tegenovergestelde van een kompas, dat de altijd de goede richting wijst. ‘God duwt mensen juist verder in de richting die ze al opwillen.'

Bron(nen):   NewScientist