Klimaatwetenschappers weigerden verzoeken om openheid

De laatste tijd lijkt er weer een piek te zitten in de kritische berichtgeving over alles wat klimaatwetenschappers fout kunnen doen. Voornamelijk The Guardian lijkt er veel plezier in te scheppen alles het negatieve nieuws wat er over klimaatverandering naar boven komt breed uit te meten. Ook gistermiddag kwam er weer iets opzienbarends naar boven, een nieuwe nagel aan de doodskist van de geloofwaardigheid van klimaatonderzoekers.
Gekraakte emails laten zien dat wetenschappers systematisch hebben geprobeerd zogenaamde FOI (freedom of information)- verzoeken te blokkeren. De Britse FOI is vergelijkbaar met de Nederlandse Wet Openbaarheid van Bestuur, en wordt door journalisten dikwijls gebruikt om informatie naar boven te halen over zaken die de betrokken overheden liever achter gesloten deuren houden. Niet alleen is dit in strijd met de 'wetenschappelijke openheid', schrijft The Guardian, het Britse ministerie van Justitie zegt ook dat de verzoeken niet behandeld zijn zoals dat zou moeten. Volgens de wet is het een overtreding van publieke overheden als zij moedwillig het vrijgeven van informatie blokkeren. Van de 105 FOI-verzoeken die bij de universiteit van East Anglia en de Climate Research Unit binnenkwamen, zijn er 77 geweigerd.
Uit de emails blijkt een diepe frustratie bij de wetenschappers over de enorme hoeveelheid tijd zij kwijt zouden zijn als ze aan alle verzoeken zouden moeten voldoen. Volgens de wetenschappers droegen de verzoeken van klimaatsceptici vooral bij aan de lobby die impopulaire politieke maatregelen wilde voorkomen dan dat het inhoudelijke kritieken betrof die de wetenschappelijke kennis zou kunnen verbeteren. 
 

Bron(nen):   The Guardian