Hond komt toch uit het Midden-Oosten

Recent genetisch onderzoek heeft uitgewezen dat de hond toch niet voor het eerst in Oost-Azië is gedomesticeerd, maar in het Midden-Oosten, de bakermat van de beschaving, waar ook de landbouw en de stad vandaan komen. Een onderzoeksteam van de Universiteit van Californië heeft een grote hoeveelheid genetische gegevens van wolven en honden uit de hele wereld geanalyseerd. Daaruit bleek dat het genoom van wolven en honden uit het Midden-Oosten het meest op elkaar leek. Het archeologisch bewijsmateriaal ondersteunt deze uitkomst, want de vroegste resten van honden zijn gevonden in het Midden-Oosten. Mensen zijn van oudsher jagers-verzamelaars, die een nomadisch bestaan leidden. De onderzoekers denken dat roedels wolven de rondtrekkende jagers volgden en zich voedden met gewonde prooidieren en achtergelaten karkassen. Uiteindelijk is er een band ontstaan tussen kleinere groepen wolven, die minder bedreigend waren, en de jagers. Toen de mens zich vervolgens als landbouwer permanent op één plek ging vestigen, is hij gaan ingrijpen in de voortplantingspatronen van deze half-gedomesticeerde wolven en heeft hij er proto-honden van gemaakt door te gaan fokken met de kleinere exemplaren.

Bron(nen):   The New York Times