Slimme vrouwen drinken het meest

Hoogopgeleide vrouwen drinken meer dan vrouwen zonder goede papieren, zo beweert The Daily Telegraph. Ze drinken bijna 2 keer zoveel en ze drinken ook veel vaker dagelijks. Bij mannen is een soortgelijke correlatie te zien, maar die gaat minder ver.
Het zijn uitkomsten van een onderzoek van de 'London School of Economics,' waarbij onderzoekers het leven van 1.000den mannen en vrouwen onder de loep namen die ouder waren dan 39. Allemaal waren ze geboren in 1970, in dezelfde week.
De hoogopgeleide vrouwen in dit onderzoek hadden maar al te vaak te kampen met een drankprobleem. Het verband is zo significant dat het artikel beweert dat je bij het testen van meisjes van 5 jaar eigenlijk al kunt vermoeden wie later grotere kans heeft een drankprobleem te krijgen: de slimmerikken.
Mogelijke redenen die worden aangevoerd: hoogopgeleide vrouwen trouwen veel later en geven zich zo langer over aan het feestende leven dat doorgaans vooraf gaat aan de gehuwde staat. Ook is de kans groot dat ze werken in een zeg maar mannelijke omgeving waar drinken meer gangbaar is.
Details vindt u achter de link.

Bron(nen):   The Daily Telegraph