Een op de 10 mensen lijdt aan alexithymie

Alexithymie betekent letterlijk 'geen woorden hebben voor emoties'. Mensen die leiden aan alexithymie kunnen hun gevoelens slecht onder woorden brengen. Ze laten zich bij belangrijke beslissingen niet leiden door emoties en kunnen niet goed een onderscheid maken tussen verschillende emoties. Ze voelen zich 'goed' of 'slecht', maar verder? En ze zijn vaak gevoelsblind, d.w.z. dat ze niet in staat zijn om emoties af te lezen van een gelaatsuitdrukking en dat is lastig in het sociale verkeer. Communicatie is namelijk voor het grootse deel afhankelijk van hoe je iets zegt (non-verbaal) dan van wat je zegt (verbaal).

Alexithymie is een persoonlijkheidskenmerk. Dat wil zeggen dat het een stabiele trek is: het begint in de jeugd en het is niet of nauwelijks aan verandering onderhevig. Er zijn wel verschillen qua aard en ernst. Sommige mensen komen als koele kikkers over, anderen hebben vooral moeite om de emoties van anderen te duiden. Nederlandse cijfers zeggen dat het bij 10% van de bevolking voorkomt en vaker bij mannen dan bij vrouwen.

Het is niet zo dat alexithyme mensen gevoelloos zijn. Hun lichaam reageert wel en hun hersenen ook, maar ze zijn zich daar niet van bewust en herkennen lichamelijke signalen niet als tekenen van angst bijvoorbeeld. Lichamelijke signalen van emoties, bv. maagpijn of een snelle ademhaling, kunnen dan worden geïnterpreteerd als tekenen van een ziekte. Mensen met alexithymie hebben dan ook vaker lichamelijke klachten, waarvoor geen oorzaak gevonden wordt.

Bron(nen):   Die Welt