De NASA doet niet aan seks in de ruimte

Het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Journal of Cosmology heeft een themanummer over de reis naar en de kolonisatie van Mars gepubliceerd. Uiteraard trekt het hoofdstuk 'Sex on Mars' de meeste aandacht. De schrijver, ene Dr. Rhawn Joseph van het Brain Research Laboratory in Californië, schrijft daarin onverbloemd over de (on-)mogelijkheden van voortplanting in de ruimte en op de rode planeet. 

De NASA heeft serieuze plannen om naar Mars te gaan. Experts beweren dat dat met het huidige budget van 18 miljard per jaar pas in 2040 zal lukken. Komt er een paar miljard bij, dan kan het wellicht in de helft van die tijd. Men schat dat een ruimteschip er met de huidige technologie zo'n negen maanden over zal doen om Mars te bereiken. En onderweg moet je toch wat. 

Astronomen gaan ervan uit dat er op Mars geen stromend water aanwezig is en slechts een dunne atmosfeer, te vergelijken met de lucht op 3000 meter hoogte hier op Aarde. Dr. Joseph vergelijkt het barre verblijf op Mars met dat op Antarctica. En ook daar raken vrouwen wel eens zwanger. 
De mens zou dan de eerste soort zijn die zich op twee planeten voortplant. "And after several generations, you’d have a new species.” Dr. Joseph ziet het helemaal zitten. Hij vindt dat de NASA, die zelfs in haar gedragscode voor astronauten niets over seksuele omgang heeft opgenomen, niet meer zo kopschuw over het onderwerp moet doen en zich juist moet voorbereiden op de toekomst. Zo niet, dan moeten ze volgens hem maar twee verschillende ruimteschepen naar Mars sturen. Eentje voor de mannen en eentje voor de vrouwen. 

Bron(nen):   Foxnews  Journal of Cosmology  Wikipedia