Orgasme opent deur naar veranderde staat van bewustzijn

Men neme 1 vrouwelijke proefpersoon, stopt die in een MRI scanner, vraagt haar te masturberen en kijkt dan naar de bloedtoevoer in de hersenen tijdens haar orgasme. Dat is de onderzoeksopzet die toegepast wordt aan de Rutgers University in New Jersey, waarover WIK eerder al berichtte.

Naar schatting 1 op de 4 vrouwen in de USA heeft in het afgelopen jaar moeite gehad met het krijgen van een orgasme, terwijl 5 tot 10% van de vrouwen anorgastisch is, d.w.z. nooit in staat is een orgasme te krijgen. De Amerikaanse onderzoekers zijn vooral geïnteresseerd in het moment waarop de prefrontale cortex actief wordt. Deze verhoogde activatie was opvallend genoeg ook aanwezig bij mensen die alleen al door te fantaseren een orgasme krijgen. Daarom dachten de onderzoekers dat de prefrontale cortex een centrale rol speelt in het opwekken van een fysiologische reactie naar aanleiding van fantasieën.

Janniko Georgiadis van de RU Groningen en zijn collega's vonden in vergelijkbare experimenten dat hetzelfde hersengebied uitgeschakeld werd tijdens een orgasme. Met name 1 specifiek gebied in de prefrontale cortex werd gedeactiveerd: de linker orbitofrontale cortex. Georgiadis is ervan overtuigd dat dit gebied de basis vormt voor de seksuele controle en alleen door die te laten varen, kan een orgasme worden bereikt. Hij suggereert dat hiermee een 'veranderde staat van bewustzijn' bereikt wordt, die nooit eerder gezien werd tijdens een andere activiteit. Het is mogelijk dat anorgasmie ontstaat doordat iemand niet in staat is de seksuele controle los te laten.

Waarom vinden ze in de USA iets anders dan in Groningen? Een belangrijk verschil is dat de vrouwen in de Amerikaanse studie masturbeerden, terwijl die in de Groningse studie gestimuleerd werden door hun partner. Het is mogelijk dat de weg naar een orgasme anders verloopt als je jezelf met behulp van fantasieën tot een orgasme brengt, dan wanneer je jezelf overgeeft aan je partner. Met partner kun je de controle makkelijker loslaten.

Bron(nen):   New Scientist  WIK