Racisme, seksisme, gewichtsdiscriminatie: Wat is het ergst?

Het is natuurlijk allemáál niet best, maar de Florida State University College of Medicine wilde er meer van weten. Er waren al resultaten van een 4 jaar durend onderzoek naar veranderingen in de gezondheid. Daaruit bleek dat mensen die denken gediscrimineerd te worden op basis van hun gewicht, ook meer kans dachten te hebben op extreem overgewicht. De onderzoekers onderzochten toen wat andere soorten (vermeende) discriminatie voor effect had. Een opvallend resultaat was dat mensen die denken wegens hun gewicht of leeftijd gediscrimineerd te worden, met meer (emotionele) gezondheidsklachten kampen dan mensen die dat niet denken. Discriminatie gerelateerd aan ras, sekse of seksuele voorkeur bleek nagenoeg geen effect te hebben op de gezondheid. "We weten hoe schadelijk discriminatie gerelateerd aan ras en sekse kan zijn, dus het verbaasde ons dat juist discriminatie op iets waar je in de meeste gevallen wat aan kunt doen - zoals je gewicht - zoveel effect had qua gezondheid en niet de dingen waar je niets aan kunt doen," aldus de onderzoekers. Eenzaamheid was een opvallende uitzondering. Onder oudere volwassenen kwam eenzaamheid als gevolg van alle soorten discriminatie voor. Eenzaamheid geeft een grotere kans op slaapproblemen, hart- en vaatziekten, slechte gewoontes en suïcide.

Bron(nen):   Huffington Post