Kan de overheid ons gelukkig maken?

Zelfhulpboeken, psychologen en lifecoaches, in onze zoektocht naar geluk zijn we vooral op onszelf gericht, maar ook de overheid draagt bij aan je levensgeluk.

Ten eerste speelt de overheid een belangrijke rol bij de aanpak van werkloosheid, wereldwijd een van de belangrijkste dingen die mensen ongelukkig maken. Dus wanneer (bijna) iedereen een baan heeft vergroot dat het geluk van de bevolking.

Verder is geluk gerelateerd aan ons vertrouwen in overheidsinstituties, schrijft Psychology Today. Hoe meer vertrouwen we hebben in onze overheid, hoe gelukkiger we zijn. En dat vertrouwen groeit naar mate de democratie beter functioneert.

Daarnaast kan de overheid geluk bevorderen op gemeenschapsniveau door er voor te zorgen dat mensen vertrouwen kunnen hebben in hun medemens en hun omgeving. Het leidt tot meer levensgeluk, minder criminaliteit en minder suïcide.

Tenslotte speelt de overheid een rol in de aanpak van psychische problemen. Door goede psychische zorg te leveren zullen mensen gemiddeld ook gelukkiger worden.

Dus ja, een goede democratisch verkozen overheid kan wel degelijk gelukkig(er) maken. Niet voor niets horen Scandinavische landen met hun egalitair ingerichte samenleving en uitgebreide verzorgingsstaat tot de gelukkigste ter wereld.