Bepaalde karaktertrekken vergroten mogelijk kans op dementie

Er is mogelijk een verband tussen sommige karaktereigenschappen en het risico op cognitieve problemen, zoals dementie, later in het leven, blijkt uit nieuw onderzoek.

Bijna 2000 deelnemers zonder dementie vulden een persoonlijkheidstest in, die werd vergeleken met hun gezondheid en cognitieve klachten naar mate ze ouder werden. Wat opviel: georganiseerde en gedisciplineerde mensen ontwikkelden minder vaak milde cognitieve achteruitgang, terwijl neurotische mensen daar juist vaker last van hadden.

Het gaat om een correlatie, dus het is niet duidelijk of de karaktertrekken echt de oorzaak zijn, maar de wetenschappers denken van wel. "Karaktereigenschappen reflecteren langdurige denkpatronen, wat een cumulatief effect heeft op gezond en ongezond gedrag gedurende het hele leven," zegt psycholoog Tomiko Yoneda van de universiteit van Victoria in Canada tegen Science Alert. "Deze optelsom van levenslange ervaring kan dan bijdragen aan de ontvankelijkheid voor bepaalde ziektes en aandoeningen, zoals milde cognitieve achteruitgang."

Van de Big 5 waarop werd getest gaat consciëntieus zijn over eigenschappen als verantwoordelijk en georganiseerd zijn, hard werken en doelgericht zijn. Wie daar hoog op scoorde, kreeg minder last van een achteruitgang in denkvermogen of geheugen. Een verschil van 6 punten op een schaal van 0 tot 48 was goed voor een afname van het risico van 22 procent.

Wie laag scoort op neuroticiteit is emotioneel stabiel en minder angstig of depressief. Een lage score kwam overeen met een lager risico op cognitieve achteruitgang later in het leven. Een verschil van 7 punten leidde tot 12 procent minder risico.

Bron(nen):   Science Alert