De roze bril is in je hersenen te zien

De hersenen van mensen die alles van de positieve kant bekijken, reageren sterker op positieve dingen in hun omgeving, zoals schattige puppy's of een veld vol bloemen. Het is alsof hun hersenen zo ingesteld zijn dat ze die positieve dingen eerder opmerken en er meer van genieten dan andere mensen.

Hersenscans van vrijwilligers die hoog scoorden op een test voor geluk vertoonden meer activiteit in hersengebieden die hun geluksgevoelens versterkten, hetgeen hen in een 'cyclus van positiviteit' bracht volgens de onderzoekers. De positieve kijk op het leven betekende niet dat ze geen negatieve dingen of mogelijke bedreigingen meer zagen, maar wel dat ze sterker reageerden op positieve gebeurtenissen en de kansen die hen geboden werden.

De onderzoekers keken vooral naar de activiteit in de amygdala, die te maken heeft met de verwerking van informatie en onze emotionele reactie daarop. Op negatieve en neutrale beelden reageerden alle vrijwilligers op ongeveer dezelfde manier op de hersenscan: negatieve foto's veroorzaakten een sterkere reactie van de amygdala dan neutrale. Maar het meest opvallende resultaat was dat de meest gelukkige vrijwilligers bij het zien van positieve beelden veel meer activiteit in hun amygdala vertoonden dan de minder gelukkige mensen.

Bron(nen):   The Guardian