Wat hebben genialiteit en autisme gemeen?

Wetenschappers hebben 8 zogenaamde 'wonderkinderen' onderzocht en stelden vast dat ze een aantal kenmerken gemeen hadden, met name veel autistische kenmerken en opvallend veel familieleden met autisme. Wonderkinderen zijn kinderen met een buitengewone gave, vaak op muzikaal of wiskundig gebied. De kleine Einsteins en Mozarts lijken over een aangeboren talent te beschikken. De kinderen die bestudeerd werden, hadden allen een professionele status in hun vakgebied bereikt op 10-jarige leeftijd. Alle kinderen ontwikkelden zich opmerkelijk snel: een baby begon te praten toen hij 3 maanden was en kon lezen toen hij 1 was. Een ander kind kon computers programmeren op 3-jarige leeftijd. Eén kenmerk dat deze kinderen gemeen hadden, was een bijzonder goed werkgeheugen. Het werkgeheugen is een tijdelijke opslagplaats van taakrelevante informatie in de hersenen. Normaal gesproken is de capaciteit van het werkgeheugen beperkt, bv. gemiddeld genomen kunnen mensen maar 7 cijfers tegelijk onthouden, maar wonderkinderen kunnen veel grotere aantallen onthouden en daar allerlei berekeningen mee uitvoeren. Ondanks dit buitengewoon goed werkgeheugen hadden ze niet allemaal een hoog IQ. Wel hoger dan gemiddeld, maar niet zo hoog als je zou verwachten op basis van hun prestaties. Een kind had een IQ van slechts 108. Een ander gemeenschappelijk kenmerk was dat ze allemaal kenmerken van autisme hadden, met name een preoccupatie met details. Ze scoorden zelfs hoger op dit kenmerk dan mensen met Asperger (een hoog-functionerende vorm van autisme), die bekend staan om hun obsessief bezig zijn met details. Drie van de 8 wonderkinderen had zelf een autisme spectrum stoornis. En bij 4 van de 8 families hadden eerste en tweedegraadsfamilieleden een autisme spectrum stoornis gekregen. Bij 3 daarvan was dat bij 11 familieleden het geval. Dat mensen met autisme soms uitzonderlijk goed zijn in één vakgebied is al eerder vastgesteld. Dat noemt men 'savants'. Nu is de omgekeerde relatie tussen een buitengewone begaafdheid en autisme onderzocht, zij het met kleine aantallen.

Bron(nen):   Time      

6 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Wilfred Bastiani

  Waarom wordt er bij dergelijke testen en onderzoeken zo algemeen en eenzijdig over het IQ gesproken en dat terwijl er sprake is meerdere intelligenties en waarbij hun samenwerkend vermogen garant staat voor bepaalde talenten.

  • Redactie Welingelichte Kringen

   In het wetenschappelijk artikel staan de scores van de verschillende individuen op verschillende subschalen van de intelligentietest: http://scottbarrykaufman.com/wp-content/uploads/2012/07/Ruthsatz-Urbach-2012.pdf
   FSIQ is de totaalscore; NVIQ is het non-verbaal IQ en VIQ het verbal IQ; alle kinderen kinderen scoorden hoog op WM (working memory). Kind nr 6 scoorde laag op kwantitatief inzicht (QR) en visueel-ruimtelijk inzicht (VS). Hij had een IQ van 108, maar trad sinds zijn 7e op als violist.
   Daarnaast zijn er inderdaad nog altijd de nodige kennisaspecten en vaardigheden die niet door de test gemeten worden. Zo blonk 1 kind uit in de moleculaire gastronomie.

   (in antwoord op Wilfred Bastiani)
 2. Ronald Heidanus

  Wat zijn ‘autisten’?

 3. Ron_van_Veen

  En al die savantachtige trekjes zullen er voor zorgen dat deze kinderen niet zullen slagen op de middelbare school zolang we maar blijven vasthouden op die zogenaamd nuttige algemene en brede ontwikkeling.

  Wordt het niet eens tijd dat we deze mensen kansen gaan bieden door ze alleen datgene te laten doen waar ze goed in zijn?
  Waarom iemand die heel erg wiskundig is opzadelen met verschillende talen als deze persoon er (a) geen belangstelling voor heeft en (b) geen talent voor heeft? Of waarom mensen opzadelen met wiskunde als ze de groep mensen die het graag leren alleen maar afremmen?

  Het wordt tijd voor een grote wijziging in ons onderwijs systeem.
  Leren wat je wil leren!!!!!

Reacties niet toegestaan