Vogels net zo slim als kind van 7

Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge vergeleken het intellect van kinderen met dat van vogels. Het experiment was gebaseerd op een 2000 jaar oude fabel van Aesop: een dorstige kraai kon niet bij het water in een kan komen. Om toch bij het water te kunnen komen, gooide de kraai stenen in de kan, zodat het waterpeil steeg en hij alsnog kon drinken. Eerder is aangetoond dat kraaien dit echt doen. Ze kiezen ook zware objecten en geen lichte om het waterpeil te doen stijgen. In het nieuwe experiment vergeleken de onderzoekers het vermogen van een Vlaamse gaai (familie van de kraaien) en dat van een kind om soortgelijke problemen op te lossen. Kinderen van 5 tot 7 jaar deden het niet beter dan de gaaien; pas vanaf 8 jaar losten de kinderen het probleem sneller op. Er was slechts 1 taak waarbij kinderen het beter deden. Een U-vormige proefbuis werd deels begraven zodat het 2 verschillende buizen leken. In één ervan (met een heel smal uiteinde zat een beloning. De kinderen voegden iets toe aan het smalle uiteinde tot de beloning naar boven kwam in de bredere buis. De gaaien zagen de connectie tussen de 2 buizen niet en konden het probleem niet oplossen. De onderzoekers veronderstellen dat de vogels de problemen oplossen door trial-and-error (proberen en leren van fouten), terwijl de kinderen eerder oorzaak-gevolg relaties zien.

Bron(nen):   The Daily Telegraph      

4 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Edward_II

  Een kunstige combinatie van twee drogredeneringen (“post hoc, ergo procter hoc” en “illicit major”).

  Wat de onderzoekers doen is aangeleerd/geërfd gedrag vergelijken met inventiviteit en daaruit dezelfde intelligentie claimen.
  Volgens deze (on)logica zou een magazijnrobot ook intelligenter zijn dan een volwassene, omdat het blindelings de juiste plaats van een pallet weet te vinden, terwijl een (volwassen) mens er naar zal moeten zoeken.

  • bebeben

   Ik vraag mij af waarom Edward_II meent dat dat waarmee een kind van zeven aankomt, inventief mag heten, terwijl de oplossing van de kraai niet anders dan aangeleerd of geërfd gedrag kan zijn

   (in antwoord op Edward_II)
   • Edward_II

    Omdat kraaien alleen die problemen op bleken te kunnen lossen waarvan men al wist dat ze dat konden, maar faalden bij een hen onbekend probleem, terwijl de kinderen dat ook oplosten.
    Daarnaast misschien omdat hersenen ter grootte van een halve pinda niet de capaciteit hebben voor een groot inbeeldend vermogen.

    (in antwoord op bebeben)
    • bebeben

     Je schreef:

     “Omdat kraaien alleen die problemen op bleken te kunnen lossen waarvan men al wist dat ze dat konden…”

     Maar dat gegeven op zich betekent geenszins dat de door de Vlaamse gaaien gedemonstreerde vaardigheid niet anders dan overgeërfd of aangeleerd (waarvan ik aanneem dat daarmee ‘afkijken van anderen’ bedoeld wordt) moet zijn. Van mensenkinderen is ook vooraf te zeggen dat zij op een bepaalde leeftijd dit of dat type probleem kunnen oplossen, zonder dat dat dan meteen tot een afgekeken vaardigheid bestempeld moet worden of, nog vergezochter, overgeërfd gedrag.

     Een interessant artikel over ‘spontaneous metatool use by New Caledonian Crows’ (gemakkelijk te googlen) laat zien dat kraaiachtigen wel degelijk inventiviteit aan de dag kunnen leggen. En je hoeft niet lang op internet te struinen om op veel meer van dit soort wetenschappelijke artikelen te stuiten.

     Verder schreef je:

     “Daarnaast misschien omdat hersenen ter grootte van een halve pinda niet de capaciteit hebben voor een groot inbeeldend vermogen.”

     Als hersengrootte allesbepalend is voor het denkvermogen, dan zouden blauwe vinvissen met hun 6 kilo zware brein de mens altijd te slim af zijn. Niet dus. Essentiëler is de verhouding hersengewicht – lichaamsgewicht is en welk deel van het brein het best ontwikkeld is. In het artikel ‘Cognitive ornithology: the evolution of avian intelligence’ van Nathan J. Emery wordt hier ook op gewezen. Interessant citaat eruit: “[…] corvids and parrots, which have forebrains relatively the same size as apes […]have demonstrated ape-like intelligence.”

     (in antwoord op Edward_II)

Reacties niet toegestaan