Wetenschappers en wiskundigen hebben meer autistische kenmerken

In een onderzoek van de Universiteit van Cambridge onder bijna 500.000 mensen werd nagegaan of autistische kenmerken meer voorkomen bij bepaalde beroepen. Hieruit bleek dat mensen met STEM-beroepen (Science, Technology, Engineering, Mathematics) hoger scoren op een autisme-schaal. Volgens de onderzoekers zorgen autistische kenmerken ervoor dat zij beter zijn in logisch denken en het overzien van het groter geheel. Het hebben van autistische kenmerken is niet hetzelfde als het hebben van autisme. Iedereen heeft in meer of mindere mate autistische kenmerken, zoals het moeilijk kunnen innemen van het perspectief van de ander of een uitgesproken aandacht voor details. Het hebben van autistische trekken is ook geen reden om hulp te zoeken. Dat is alleen nodig als deze kenmerken leiden tot problemen in het dagelijks functioneren. De Universiteit van Cambridge heeft een vragenlijst ontwikkeld met 50 vragen, die elk staan voor een autistische eigenschap. Op basis daarvan wordt het Autisme Spectrum Quotient of AQ berekend. Mensen met een STEM-gerelateerde baan hadden een gemiddeld AQ van 21,9 in vergelijking met een score van 18,9 voor mensen die een ander beroep hadden. De studie bevestigde ook eerdere bevindingen waaruit blijkt dat mannen gemiddeld genomen een hoger AQ hebben dan vrouwen. Eerdere studies hebben ook aangetoond dat het aantal autistische trekken wordt beïnvloed door zowel genetische factoren als door het prenatale niveau van testosteron.  Dit kan verklaren waarom mannen gemiddeld iets meer autistische trekken hebben dan vrouwen en waarom vaders en grootvaders van kinderen met autisme ook oververtegenwoordigd zijn in de STEM-beroepen.

Bron(nen):   The Telegraph      

3 Reacties Doe mee met de discussie →