Wie vinden we eng? En waarom?

Bij wie voelen we ons niet op ons gemak? Wie vinden we een 'engerd'? En waarom? Francis McAndrew en Sara Koehnke, onderzoekers aan het Knox College in Illinois, zeggen dat we dit onbehagen voelen als we denken dat iemand een bedreiging kan vormen, terwijl we daar tegelijkertijd niet zeker van zijn. Het is net die onvoorspelbaarheid die ons iemand als eng laat ervaren. De onderzoekers voerden een online enquête uit onder 1341 mensen en vroegen hen hoe waarschijnlijk zij het vonden dat zij 44 verschillende gedragingen en kenmerken van het uiterlijk als eng zouden ervaren. Hetzelfde vroegen zij over beroepen en hobby's. Gedragingen en uiterlijke kenmerken die consequent eng werden genoemd waren onder andere: te dichtbij staan, ongekamd of vettig haar, een eigenaardige glimlach, uitpuilende ogen, lange vingers, een hele bleke huid, wallen onder de ogen, rare of vuile kleren, vaak likken aan de lippen, lachen op ongepaste momenten, het gesprek altijd in dezelfde richting sturen (meestal over seks), ongewenste avances maken, extreem dun zijn en het tonen van heel veel of juist heel weinig emoties. Zowel mannen als vrouwen waren van mening dat een typische 'engerd' een man is. Mensen met ongebruikelijk non-verbaal gedrag, afwijkende uitingen van emoties of aparte fysieke kenmerken vallen buiten de norm en worden daardoor als onvoorspelbaar gezien. En dat maakt dat we op onze hoede zijn, aldus de onderzoekers. De vier meest griezelige beroepen waren (in die volgorde): clown, taxidermist (iemand die dieren prepareert en opzet), seksshop-eigenaar en begrafenisondernemer. Het minst griezelige beroep was meteoroloog. De engste hobby's waren mensen die dingen verzamelen, zoals vingernagels of insecten, en het kijken naar en/of fotograferen van andere mensen. De meeste mensen zullen zich wel iemand voor de geest kunnen halen, die ze eng vonden of die hen een onbehaaglijk gevoel gaf. Maar misschien ben je zelf wel zo'n engerd. De deelnemers aan dit onderzoek waren er in ieder geval van overtuigd dat de meeste engerds zich er niet van bewust zijn dat andere mensen hen eng vinden.

Bron(nen):   BPS Research Digest      

5 Reacties Doe mee met de discussie →