Nieuwe feiten: de afspraken van Parijs zijn onvoldoende (als we het willen overleven)

In Parijs zijn vorig jaar afspraken gemaakt voor de beperking van de uitstoot van broeikasgassen die er toe moeten leiden dat de aarde 'slechts' 2 graden opwarmt. Het is al zeer de vraag of de landen zich gaan houden aan de afspraken, maar zelfs dan zal het niet genoeg zijn volgens de jongste cijfers van het National Center for Atmospheric Research. Om de doelen te halen moet tussen nu en 2085 de uitstoot teruglopen naar 0. Maar daarna zal - met een techniek die daartoe moet worden ontworpen - broeikasgas uit de atmosfeer moeten worden gehaald om de stijging van de temperatuur te stoppen 07_12_2016_Bobby_Magill_NCAR_FB_700_559_s_c1_c_c