‘Jezus was getrouwd’

Karen King, een professor van de prestigieuze Harvard Universiteit, meent het bewijs te hebben gevonden dat in de oudst beschikbare bronnen sprake was van een echtgenote van Jezus van Nazareth. Er is een klein tekstfragment ontdekt uit de 4e eeuw waarin Jezus het lijkt te hebben over zijn vrouw, die wordt geduid met de naam Maria. De katholieke kerk heeft van Jezus vanaf de zesde eeuw een onzijdig goddelijk wezen gemaakt, maar in deze oudere tekst is hij een man en heeft een vrouw.

Bron(nen):   Guardian      

37 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Genuine_Defector

  Jaja, straks gaan ze ook nog beweren dat de aarde ouder is dan 6000 jaar. Geloof er niets van. Het moet niet gekker worden allemaal.

 2. RhodBerth

  Het enige dat dit bewijst is dat er christenen in de 4e eeuw waren die dachten dat Jezus getrouwd was. Maar dat wisten we al.

  • Betweter

   Dat geldt toch voor alle teksten waarop het nieuwe testament is gebaseerd? Die zijn toch allemaal pas 100+ jaar later opgeschreven? En is er niet selectief gewinkeld bij het samenstellen ervan? Zijn er geen tegenstrijdigheden verwijderd uit de oorspronkelijke evangeliën?
   Als we de waarheid van deze nieuwe tekst in twijfel trekken, moeten we dat ook doen bij de andere bijbelverhalen. Naar mijn mening is het jammer dat er in de geschiedenis altijd gestreefd is naar het aantonen van de waarheid van de bijbel ipv van het zoeken naar de waarheid. Eigenlijk willen we toch gewoon weten wat er echt waar is en wat niet?

   (in antwoord op RhodBerth)
   • RhodBerth

    Over een aantal brieven van Paulus wordt vrij algemeen aanvaard dat ze tussen 50-60ad geschreven zijn. Van de evangeliën wordt aangenomen dat ze in 70-100ad geschreven zijn.

    Dat is toch significant vroeger dan dit fragment.

    Bij het samenstellen is niet echt selectief gewinkeld. In feite werd er onder Constantijn een canon afgesproken die toen al min of meer in gebruik was.

    Uit de oudste teksten blijkt niet dat er tegenstrijdigheden zijn verwijderd uit de evangeliën. Uiteraard zou dat al gebeurd kunnen zijn voor deze gevonden copieen gemaakt zijn, maar dan komt de vraag boven waarom dan niet alle ‘tegenstrijdigheden’ weggehaald zijn, want er zijn er nog genoeg. (en het is maar de vraag of deze narratieve tegenstrijdigheden in die tijd als problematisch werden gezien, omdat het verhaal als ondersteunend aan de boodschap werd gezien, en de feitelijkheid van het verhaal an sich niet zo belangrijk is als dat nu is. weghalen van ‘tegenstrijdigheden’ is iets dat pas in de middeleeuwen belangrijk wordt)

    Uiteraard zegt het bovenstaande niks wetenschappelijks over de feitelijke autenticiteit van de boeken die wel in het NT terecht gekomen zijn, maar ze hebben i.i.g. stukken betere papieren dat evangelien zoals die van Judas en Maria Magdalena. Dat zijn gewoon geschriften die eeuwen later zijn opgeschreven en eenvoudig verklaard kunnen worden vanuit de Gnostische context waarin ze geschreven zijn.

    (in antwoord op Betweter)
    • Betweter

     Zijn er ook nog fragmenten over van die tijd, of zijn die van veel later?

     (in antwoord op RhodBerth)
 3. catchit64

  Dat verhaal is in vele boeken terug te vinden.
  Fictie en non fictie verhalen spreken over Jezus als getrouwd man.

 4. FloatingSoulPeter

  Ja, en ik was zijn dochter. 😉

 5. willemZ

  So what?
  Lekker belangrijk!

 6. nadine_v

  Hij was homo en leefde in een commune met mannen. Dus zal het wel een schijnhuwelijk zijn geweest.

 7. Gerardus Molema

  Over het algemeen is veel geschiedschrijving tot 1500 onbetrouwbaar en gekleurd door diegene die het heeft opgeschreven. De meeste landkaarten zijn tot de uitvinding van de sextant slechts verzonnen tekeningen maar als betrouwbaar aangenomen. Van de bijbel wordt gezegd dat het rond deze tijd geschreven is en de verhalen slechts ontsproten zijn aan de rijke fantasie van de schrijvers vervlochten met enkele namen uit oude documenten. De meeste verhalen zijn zo gedetailleerd maar anderzijds zo weinig van betekenis dat deze nooit als zodanig zouden kunnen zijn gedocumenteerd….. wat Jezus tegen iemand zei of wat Abraham van een zoon vond of hoe Jozef tegen een broers aankeek of hoe David met zijn vrouwen omging en hoe het met de schoonfamilie van Ruth zat? Historici hebben van de meeste bijbelse figuren zelfs geen enkel spoor terug gevonden. M.a.w. de bijbel verhaalt alsof bij al die voorgenoemde onbenullige gebeurtenissen een griffier heeft gezeten wiens werk in de bijbel te lezen valt hetgeen toch te betwijfelen valt.
  Het boek leest als een verzonnen verhaal waarbij de argeloze lezer een bepaalde manier van leven wordt voorgehouden ipv een nauwkeurige berichtgeving over wat plaats gehad zou hebben waaruit je als lezer dan maar een conclusie moet trekken. Komt bij dat het Christendom uit gaat van het feit dat de wereld slechts zo’n 6000 jaar bestaat. De wetenschap weet beter. Bijna alle religies over de gehele wereld hebben dezelfde kenmerken en dienen slechts tot doel, mensen die van oorsprong onder ‘the survival of the fittest’ vallen, met elkaar te laten samenleven. Het alternatief is ‘de wet van de Jungle’. Met het paradijs of de hel in het vooruitzicht moeten mensen zich aan een door een God opgestelde hoeveelheid regels houden en dit heeft tot dusver, ook bij gebrek aan beter, ansich redelijk goed uit gepakt maar een diepere waarheid ontbreekt. Je moet het allemaal maar voor zoete koek aannemen en wie dat niet doet ‘hoort er niet bij’ en dat is voor veel mensen schijnbaar reden genoeg geweest sinds het bestaan van samenlevingen, het geloof bij hun dagelijkse leven te betrekken.

 8. catchit64

  De straat op en plunderend door het centrum want dat schijnt in sommige culturen eerder regel dan uitzondering te zijn wanneer men iets van dien aard schrijft.
  Neem ze te grazen de schobbejakken

 9. Heldoppantoffels

  Bij mij staat de Bijbel nog in de boekenkast, maar wel tussen Broer Konijn en Pinkeltje.

  Couldn’t care less, ook als halve god wil je zo nu en dan wel eens je zak legen. 😉

 10. Bert Schimmel

  De leukste reactie op dit onderwerp, die ik gelezen heb, komt van Toos & Henk:
  Logies! Hoe kon hij anders zo beeldend over de hel prediken zonder schoonmoeder?

Reacties niet toegestaan