Op welk vogelkarakter lijkt jouw mailgedrag?

Ben je een vervelende kraai of een dwangmatige specht? Schotse wetenschappers hebben de manier waarop we met onze e-mails omgaan ingedeeld in 15 'categorieën'. Ons mailgedrag komt overeen met vogelsoorten. Volgens Karen Renaud, een van de onderzoekers, is e-mail de meest dominante vorm van communicatie. Dit heeft er toe geleid dat er bepaalde gedragspatronen zijn ontstaan. 'Sommige mensen checken hun mails bijna dwangmatig, andere klagen vooral over hoe hun collega's e-mail gebruiken. Bij de analyse van deze gedragspatronen beseften we plots de gelijkenissen met vogelkarakters.' Maar wat het onderzoek echt aantoonde is dat e-mails een belangrijke bron van stress zijn. 'Het wordt te vaak gebruikt als vervangend communicatiemiddel, terwijl er ook andere vormen zijn zoals een persoonlijk gesprek of een telefoontje. Mensen vergeten na te denken over de last die ze leggen bij de ontvanger van de mail. Als iedereen dit doet, dan wordt e-mail inefficiënt en irriteert men zich eraan', aldus Renaud. Dit zijn de 15 vogels: -    Dwangmatige specht:  leest zijn mails op elk uur van de dag -    Jammerende pauw:  stuurt iedereen alles door 'ter informatie', maar gebruikt het eerder om zichzelf in de kijker de spelen. -    Vervelende kraai: steunt op zijn collega's via mails, stuurt verschillende versies van een document door of verschillende mails over hetzelfde onderwerp. Dit type zaait angst en twijfel. -    De 'over de schutting gooiende' koekoek: mailt anderen met de vraag om om iets te doen terwijl dat eigenlijk zijn eigen taken zijn. Gaat dan snel weg en blijft onbereikbaar, zodat de rest met het werk opgescheept zit. -    Ingedekte emu: stuurt mails om later te kunnen bewijzen wat er gezegd is. -    Overwinterende nachtzwaluw: leest mails zelden. Afzenders kunnen niet op hem rekenen. -    Onbereikbare struisvogel: De struisvogel negeert alle mails waarop hij niet wil antwoorden. -    Gecamoufleerde strandloper: gebruikt 'bcc' om de mails ook naar andere ontvangers (de baas bijvoorbeeld) te sturen zonder de werkelijke ontvanger dat weet. -    Echo-beo: antwoordt op elke mail, met drie 'dankmails' tot gevolg. -    De tactloze papegaai: stuurt ongepaste mails en begrijpt niet waarom iedereen er zo slecht op reageert. -    Echolalie spotlijster: 'kettingmailer'; stuurt elke foto van een lieve kat, online petitie of waarschuwing door. Iedereen negeert deze mails, maar de afzender begrijpt niet waarom. -    De nachtuil: mailt midden in de nacht nog en verwacht ook antwoord. Begrijpt niet dat anderen rust nodig hebben. -    Verzamelende ekster: bewaart alle mails, maar vindt nooit de juiste. -    Snelle kolibrie: antwoordt altijd onmiddellijk en verwacht van de rest hetzelfde. -    Populair roodborstje: de meest beleefde en geliefde onder de e-mailers. Laat mail niet dicteren hoe hij communiceert en neemt de tijd om met mensen te praten.  

Bron(nen):   Daily Mail      

1 Reactie Doe mee met de discussie →