Wat we allemaal dachten klopt ook echt: motorclub zijn wel degelijk crimineler dan anderen.

Voor het eerst blijkt uit wetenschappelijke onderzoek dat leden van motorbendes werkelijk veel crimineler zijn dan 'gewone' motorrijders, laat staan dan gewone burgers. Dat staat haaks op het vaste verweer van de Hells Angels, No Surrender en Satudarah die stellen dat justitie en de media hun clubs ten onrechte op de korrel nemen. Criminoloog Blokland en zijn onderzoekers zetten de criminele historie van 601 leden van motorbendes af tegen die van 300 willekeurig gekozen Nederlandse motorrijders. Ze analyseerden 100 rechterlijke uitspraken, waarvan 55 in strafzaken. Meer dan 80 procent van alle leden van 'outlaw motorcycle gangs' blijkt ooit veroordeeld te zijn, tegen 32 procent van de 'gewone' motorliefhebbers. Van de eerste groep heeft 28 procent meer dan tien veroordelingen op zijn naam.

Bovendien duren de criminele carrières van bendeleden langer en zijn ze vaker veroordeeld voor een gewelds- of drugsdelict.

De Nederlandse 'outlawbikers' moeten zich met name voor de rechter verantwoorden voor 'doorlopende criminele handelingen' zoals afpersing en drugsmisdrijven.

Leden van de omstreden motorclubs zijn veel vaker dan de anderen al met justitie gebotst voor ze 25 zijn, veelal vanwege geweld. Daaruit concludeert Blokland dat selectie aan de poort plaatsvindt: juist 'crimineel geneigde personen' worden lid - of mogen lid worden - van een outlawmotorclub. "Als je onze cijfers ziet, is het lastig vol te houden dat outlawmotorclubs niet anders zijn dan een roeivereniging, zoals hun woordvoerders vaak betogen," zegt Blokland. De motorbendes hebben dezelfde kenmerken als bijvoorbeeld Amerikaanse straatbendes. Duidelijke herkenbaarheid, onderlinge rivaliteit, de symboliek, de broederschap, de nadrukkelijke aanwezigheid in het publieke domein.

Bron(nen):   Het Parool