Worden kinderen echt dommer in de zomervakantie?

Als kinderen na de zomervakantie weer beginnen met school zouden ze dommer zijn dan toen ze stopten aan het eind van het schooljaar. Door de lange pauze zijn ze allerlei opgedane kennis weer vergeten, is het idee. Maar is dat wel zo?

Uit een review van 39 studies uit 1996 blijkt dat leerlingen tijdens de zomer gemiddeld een maand achteruit gaan op school. Rekenvaardigheden lopen verder terug dan lees- en schrijfcapaciteiten. Uit deze studie bleek ook dat studenten uit gezinnen met midden- of hogere inkomens hun leesvaardigheden juist verbeterden in de zomer, terwijl kinderen uit gezinnen met lagere inkomens achteruitgingen.

Uit andere nieuwere studies komen dezelfde resultaten: het kennisniveau van kinderen gaat omlaag in de zomervakantie, vooral als ze uit lagere sociale klassen afkomstig zijn. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de activiteiten die ouders met hun kinderen ondernemen in de zomervakantie en hoeveel ze bijvoorbeeld nog samen lezen. Daar ligt ook meteen de oplossing van het probleem. Uit een meta-analyse van Harvard uit 2013 blijkt dat kinderen, die gestimuleerd werden om dingen te leren in de zomervakantie geen achterstand opliepen en zelfs vooruitgingen. Het verschil was het meest significant bij kinderen uit gezinnen met lagere inkomens.

Kinderen vergeten dus in de zomervakantie inderdaad voor een deel wat ze op school hebben geleerd, maar als ouders hen aanmoedigen om actief met leerzame activiteiten bezig te zijn dan behouden ze niet alleen hun kennis, maar verbeteren ze die zelfs.

Bron(nen):   Psychology Today