De mensheid heeft nóg een probleem: het zand is bijna op

Zand, je denkt er nooit over na tot het er niet meer is. Er wordt zoveel gebouwd op de wereld dat er een heus zandtekort dreigt. Dat kan gevolgen hebben voor onze kusten en rivieren. Wetenschappers waarschuwen in een nieuwe studie voor zandschaarste die ontstaat door de bouw. Die verbruikt namelijk momenteel zo'n 15 miljard ton zand. Het grootste gedeelte daarvan wordt gewonnen op het land en uit rivieren gehaald. Rivierzand is beter dan zeezand voor de productie van beton en cement. Bouwers willen namelijk het liefst 'hoekig' zand en hoe verder het meegevoerd wordt door rivieren richting zee hoe ronder het wordt. De afgelopen honderd jaar is het totale volume aan natuurlijke grondstoffen dat voor bouw en wegenbouw wordt gebruikt 23 keer zo groot geworden. Dat heeft tot gevolg dat we meer zand verbruiken dan rivieren kunnen aanmaken, waardoor steeds minder zand het strand bereikt en onze kustbescherming verslechtert. Zeker in tijden van stijgende zeespiegels is dat niet zo'n fijn idee. Ook rivieren veranderen als er te veel zand uit wordt gehaald. Het kan hele ecosystemen ontwrichten. Er moet dus een oplossing komen voor de zandschaarste. Een mogelijkheid is om bouwpuin veel beter te recyclen. Nu wordt het vooral gebruikt voor wegenaanleg, maar het zou ook in gebouwen kunnen worden verwerkt. Alternatief is om bijvoorbeeld beton te maken van stof uit steengroeves. Theoretisch is het zelfs mogelijk om woestijnzand geschikt te maken door het te mengen met andere materialen.    

Bron(nen):   HLN