Wetenschappers gebruiken vaak Wikipedia, maar noemen de bron niet

Je leerde vroeger op school als je een verslag moest maken al: Wikipedia is geen wetenschappelijke bron, maar daar denken wetenschappers kennelijk anders over. De online encyclopedie wordt namelijk veelvuldig geciteerd, al is de bronvermelding in de meeste gevallen nergens te bekennen. Toegeven dat je het digitale naslagwerk gebruikt is dus ‘not done’.

Uit onderzoek van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en de University of Pittsburgh blijkt dat er in elke 300 woorden van een wetenschappelijke publicatie een verwijzing naar Wikipedia is te vinden, maar zelden staat er een bronvermelding bij. “Onze studie toont aan dat wetenschappers wel degelijk van Wikipedia gebruik maken,” zeggen de onderzoekers. “Wikipedia heeft bovendien ook invloed op de manier waarop wetenschappers zich in hun publicaties uitdrukken.”

Opvallend was dat de website in arme landen veel meer als bron werd gebruikt dan in de westerse wereld. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat wetenschappers in de derde wereld minder makkelijk toegang hebben tot wetenschappelijke bronnen. “Publieke bronnen van informatie, zoals Wikipedia, zijn bijzonder belangrijk om kennis te verspreiden naar groepen die meestal geen deel uitmaken van de conversatie,” aldus de onderzoekers.

 

 

Bron(nen):   Science News  Newsmonkey