Vrouwen spreken met een lagere stem dan vroeger

Vrouwen spreken vandaag de dag met een lagere stem dan vroeger. Het zou het gevolg zijn van de meer gelijke verhouding tussen man en vrouw.

Onderzoeker Cecilia Pemberton van de University of South Australia bestudeerde bandopnamen uit 1945 en begin jaren negentig. De grondtoon van vrouwen bleek 23 Hz gezakt van gemiddeld 229 naar 206 Hz. Dat is een hoorbaar verschil.

Er is gecorrigeerd voor factoren als roken en pilgebruik. De verklaring moet dan ook niet worden gezocht in lichamelijke maar in sociologische veranderingen. Vrouwen zijn bewust een lagere stem gaan opzetten om krachtiger en dominanter over te komen.

Het verlaagde stemgeluid bij vrouwen werd eerder al waargenomen in Zweden, de VS en Canada. Het idee dat een afgenomen genderongelijkheid de oorzaak is, komt overeen met de bevinding dat Nederlandse vrouwen met een veel lagere stem spreken dan Japanse. In Japan is de ongelijkheid tussen man en vrouw immers veel groter dan hier.

Ook primaten gebruiken een lagere stem om machtiger over te komen. Ze laten daarmee weten dat ze klaar zijn om te vechten of om hun bezit te beschermen. Die lage stem maakt vrouwen overigens niet aantrekkelijker. Uit diverse studies is gebleken dat een diepe stem minder sexy wordt gevonden.

Bron(nen):   HLN