Een mens kent gemiddeld 5.000 gezichten

Wetenschap
donderdag, 11 oktober 2018 om 13:34
welingelichtekringen header 1
Je zou het niet zeggen, maar een mens kan gemiddeld 5.000 gezichten herkennen. Er zijn wel grote verschillen, maar zelfs degenen die zeggen 'slecht in gezichten' te zijn, kennen er toch al snel een stuk of duizend. Het is voor het eerst dat wetenschappers in kaart wisten te brengen hoeveel gezichten mensen kunnen onthouden. De onderzoekers van de University of York lieten een grote groep proefpersonen gezichten herkennen van mensen die ze kennen, maar ook van beroemde personen. Mensen leven traditioneel gezien in kleine groepen van zo'n honderd personen, maar deze studie laat zien dat onze gezichtsherkenningsvaardigheden veel verder reiken, waardoor we in de moderne wereld duizenden gezichten kunnen herkennen, zowel op een scherm als in sociale interacties. De resultaten maken het mogelijk om gezichtsherkenningssoftware te vergelijken met de menselijke vaardigheden om gezichten te herkennen. Onderzoeker dr. Rob Jenkins legt uit: "Onze studie richtte zich op het aantal gezichten dat mensen daadwerkelijk kennen. We weten nog niet wat het maximum is dat mensen kunnen verwerken." De deelnemers kenden allemaal tussen de duizend en tienduizend gezichten. "Sommigen hebben een natuurlijke aanleg om gezichten te onthouden. Anderen besteden veel aandacht aan een gezicht of zijn efficiënt in de verwerking van de informatie," besluit Jenkins. Bron: Science Daily Foto: Eugenio Marongiu/HH