Eindelijk weten we waarom de wereld ooit 6 keer bijna verging

Wetenschap
woensdag, 26 augustus 2015 om 12:24
welingelichtekringen header 1
Het was lange tijd een mysterie voor de wetenschap: ruim 400 miljoen jaar geleden kreeg de aarde meerdere keren met zware rampen te maken, die bijna alle leven wegvaagden. Het lijkt er nu op dat de meeste dieren vergiftigd raakten en stierven, doordat er tijdelijk nauwelijks zuurstof in de zee zat. Dat meldt . Één van die zes rampen staat zelfs in de top 5 van de ergste die de aarde ooit heeft meegemaakt, vergelijkbaar met de meteorietinslag die de dinosauriërs deed uitsterven. Alleen 400 miljoen jaar geleden leefden er op aarde slechts kleine zeedieren, zoals weekdieren en primitieve visjes. Hun uitsterven werd eerder geweten aan een extreem zware ijstijd, maar dat was eigenlijk geen afdoende verklaring. Een internationaal team onder leiding van aardwetenschapper Thijs Vandenbroucke van het Franse onderzoekscentrum CNRS en de Universiteit Gent concludeert nu dat de zee destijds een aantal keer achter elkaar veranderde in een zuurstofloze, rottende watermassa vol giftige zware metalen. Het team haalde microscopische fossieltjes uit de diepzee en die bleken ten tijde van zeker twee rampen ernstig mismaakt. Dat duidt op vergiftiging met metalen als ijzer, koper, arseen, lood, aluminium en molybdeen. Deze metalen konden kennelijk niet oxideren en worden opgenomen in de zeebodem, wat zou betekenen dat er geen zuurstof in de zee zat. Waarom de zee geen zuurstof bevatte, is niet geheel duidelijk. Mogelijk kwam dat door een gigantische uitbraak van bepaalde algen, die daarna naar beneden zonken en alle zuurstof uit de zee haalden.
Bron(nen): De Morgen