Goede en slechte wetenschap: herken het verschil

Wetenschap
door Maroesja Perizoniusmaandag, 14 april 2014 om 12:08
welingelichtekringen header 1
Leuk al die onderzoekjes in de Daily Mail en op de Huffington Post. Onderhoudend en soms grappig, maar ook wel es vergezocht. Hieronder 10 tips om het betere onderzoek van het mindere te kunnen onderscheiden: 1. - Koppen boven stukjes en artikelen worden geschreven om lezers te trekken. Journalisten versimpelen soms voor duidelijkheid. Of degene die redigeert zet de kop nog even flink aan omdat het bijvoorbeeld beter bekt. Maar let op: soms dekken koppen de lading niet 2. - Bedoeld of onbedoeld kunnen resultaten in een artikel beïnvloed zijn door de drang er een mooi(er) verhaal van te maken. Lees wanneer dat kan bij voorkeur het oorspronkelijke onderzoek 3. - Veel bedrijven hebben wetenschappers in dienst die onderzoek doen. Het is goed om dat in gedachten te houden - soms hebben ze baat bij de resultaten van het onderzoek. Zorg dat je weet wat de bron is 4. - De correlatie tussen twee of meer variabelen hoeft niet per se te betekenen dat er ook sprake is van een verband. Voorbeeld: de aarde wordt warmer sinds 1800. Sindsdien zijn er ook minder piraten. Hier is sprake van geen enkel verband 5. - 'Dit kunnen betekenen dat...', ' leidt dat tot...', 'dit inhouden dat...'. Speculaties zijn altijd speculaties en niet meer dan dat 6. - Hoe kleiner de testgroep, hoe minder zekerheid er is over de resultaten van het onderzoek. En waarom werd er gekozen voor zo'n kleine testgroep? Zijn de onderzoekers niet zeker van hun resultaat? 7. - Voor onderzoek naar dingen die voor de hele mensheid gelden, is een groep mensen nodig die representatief is voor de totale groep 8. - Er moet in klinisch onderzoek sprake zijn van een controlegroep die het middel/medicijn/behandeling krijgt of ondergaat. Anders kun je niets vergelijken 9. - Proefpersonen mogen niet weten of ze in de controlegroep zitten of in de testgroep. Het is zelfs nog beter als de onderzoekers het zelf ook niet weten (dubbel blind). Dit om (onbewuste) beïnvloeding te voorkomen 10. - Is het onderzoek door anderen herhaald en gaf dat dezelfde uitslag? Zo ja, dan zegt dat iets over de betrouwbaarheid van het onderzoek
Bron(nen): Compound