Is het weer van invloed op je stemming?

Wetenschap
maandag, 09 januari 2012 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Word jij ook chagrijnig van die grauwe dagen en al die regen? In tegenstelling tot wat je zou denken, blijkt uit onderzoek dat het weer weinig effect heeft op onze stemming. Hoe komt dat, want de meeste mensen zeggen toch dat ze zich beter voelen als de zon schijnt dan als het regent?
Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de VU Amsterdam besloten het anders aan te pakken. Zij onderzochten een groep adolescenten en hun moeders, en hoewel er gemiddeld genomen geen verband is tussen het weer en de stemming, gingen ze ervan uit dat er verschillende groepen kunnen zijn.
Ze vonden inderdaad 4 verschillende groepen:
  • Geen effect: bij ongeveer de helft van de mensen was hun stemming niet afhankelijk van het weer.
  • Zomerliefhebbers: bij deze mensen verbetert hun stemming bij minder regen, meer zon en hogere temperaturen; 15% van de adolescenten en 30% van hun moeders viel in deze categorie.
  • Zomerhaters: het tegenovergestelde van de zomerliefhebbers. Raar, maar waar: ze voelen zich beter als het regent, de zon weinig schijnt en bij lagere temperaturen. Dit kwam vaker voor bij adolescenten (27%) dan bij hun moeders (12%).
  • Regenhaters: hun stemming is niet afhankelijk van de temperatuur, het aantal zonuren of de wind; ze hebben alleen een afkeer van regen. Zij waren in de minderheid: 8% van de adolescenten en 12% van hun moeders.
Dit verklaart waarom je geen effect vindt als je alle types bij elkaar optelt.
Er bleek ook een verband te zijn tussen de manier waarop de adolescenten en hun moeders reageerden op het weer. Dat betekent dat het 'in de familie' kan zitten. Daarmee is niet gezegd dat het erfelijk is. Het is ook mogelijk dat je als kind de stemming van je moeder overneemt en zo leert dat slecht weer samengaat met een slecht humeur.
Bron(nen): PsyBlog