Kinderen erven intelligentie van hun moeder

Wetenschap
donderdag, 06 oktober 2016 om 14:59
welingelichtekringen header 1
De genen van de moeder zijn bepalend voor de intelligentie van haar kinderen, blijkt uit . Hoe slim de vader is, lijkt geen enkele rol te spelen. De genen die intelligentie bepalen, bevinden zich op het X-chromosoom en daar hebben vrouwen er twee van in hun lichaamscellen en mannen maar een. Daar komt nog bij dat sommige genen alleen werken als ze van de moeder afkomstig zijn en andere alleen als ze geërfd worden van de vader. Intelligentie zit op zo'n gen dat niet van beiden kan worden geërfd. Daarom zou de intelligentie van de vader niet van belang zijn. Genen zijn niet de enige determinant van intelligentie. Slechts 40 tot 60 procent is erfelijk. De rest wordt bepaald door de omgeving, maar ook daarbij is de moeder het belangrijkst. Er is bewijs gevonden voor het idee dat een hechte band tussen moeder en kind samenhangt met intelligentie. Daardoor voelen kinderen zich namelijk veilig genoeg om de wereld te ontdekken en problemen op te lossen, zodat ze hun intelligentie kunnen ontwikkelen. Maar vaders, wanhoop niet: eigenschappen als intuïtie en emoties erven kinderen van hun vader en die zijn ook noodzakelijk om de potentiële intelligentie te benutten.
Bron(nen): The Independent