Problemen van achtergestelde kinderen in weinig hechte gezinnen

Wetenschap
zaterdag, 13 september 2014 om 13:58
welingelichtekringen header 1
Wat is het effect van het voortrekken dan wel achterstellen van één van de kinderen? Professor Alex Jensen van de Brigham Young University onderzocht dat in 282 gezinnen met tienerkinderen. Hij bestudeerde het effect van een voorkeursbehandeling in verschillende type gezinnen en vond dat in gezinnen die niet erg hecht waren het gevoel achtergesteld te worden samengaat met het gebruik van alcohol, tabak en drugs. Kinderen die zich in deze gezinnen een beetje achtergesteld voelden hadden twee keer meer kans om alcohol, tabak of drugs te gebruiken. Als ze zich heel erg achtergesteld voelden, was die kans zelfs 3,5 keer groter. Met andere woorden, achtergsteld worden is het meest problematisch in gezinnen waar weinig liefde en steun ervaren wordt. Het is niet belangrijk om te weten of een kind ook daadwerkelijk achtergesteld wordt. Dat een kind het idee heeft dat een ander kind voorgetrokken wordt is het belangrijkste, ook als dat niet op feiten berust. Wat kun je daar als ouders aan doen? Laat merken aan je kinderen dat je van ze houdt. 'Meer warmte en minder conflicten zijn waarschijnlijk het beste antwoord', aldus Jensen. Uit het onderzoek bleek namelijk ook dat er geen verband was tussen het gebruik van alcohol, tabak en drugs en het gevoel achtergesteld te worden in gezinnen waar iedereen sterk bij elkaar betrokken was. Verder adviseert Jensen ouders ook om op zoek te gaan naar unieke dingen die elk van hun kinderen bezig houdt om zo hun identiteit te benadrukken. Als je die dingen als ouder waardeert en ondersteunt, hebben de kinderen eerder het gevoel geliefd te zijn.
Bron(nen): Science Daily