Waarom sterven Amsterdammers eerder dan Madrilenen?

Wetenschap
woensdag, 10 juli 2024 om 7:04
collage
De levensverwachting in Amsterdam varieert per stadsdeel, maar over het algemeen ligt deze rond de 81 jaar. Madrilenen worden veel ouder. De gemiddelde levensverwachting in de Comunidad de Madrid is 84,76 jaar, met sommige rapporten die zelfs een gemiddelde van 85,4 jaar aangeven.
Het Parool vraagt zich af: hoe kan dat? Wat doen we in Nederland fout? Tipje van de sluier: Amsterdammers drinken en roken meer dan Madrilenen.

Levensverwachting en Gezondheidszorg

  1. Levensverwachting: De levensverwachting in de regio Madrid is een van de hoogste in Europa, namelijk 85,2 jaar. In Spanje als geheel is de levensverwachting ook hoog, met een gemiddelde van 83,5 jaar. In Nederland ligt de levensverwachting lager, met een gemiddelde van ongeveer 81 jaar.
  2. Gezondheidszorg: De gezondheidszorg in Spanje, en specifiek in Madrid, staat bekend om zijn efficiëntie en toegankelijkheid. De lage sterftecijfers door vermijdbare en behandelbare oorzaken dragen bij aan de hoge levensverwachting.

Leefstijl en Omgevingsfactoren

  1. Dieet en Leefstijl: Het Mediterrane dieet, rijk aan groenten, fruit, vis en olijfolie, wordt vaak genoemd als een belangrijke factor voor de hoge levensverwachting in Spanje. Dit dieet is geassocieerd met een lager risico op hart- en vaatziekten en andere chronische aandoeningen.
  2. Klimaat: Het mildere klimaat in Madrid kan ook bijdragen aan een betere gezondheid. Koudere klimaten, zoals in Amsterdam, kunnen leiden tot een hogere incidentie van wintergerelateerde sterfgevallen, zoals longontstekingen en hartaanvallen.

Sociaal-Economische Factoren

  1. Sociaal-Economische Status: Er zijn aanzienlijke verschillen in sociaal-economische status binnen Amsterdam, wat leidt tot variaties in levensverwachting tussen verschillende stadsdelen. Inwoners van welvarendere gebieden hebben doorgaans een hogere levensverwachting dan die in minder welvarende gebieden.
  2. Vergrijzing: Amsterdam vergrijst in een sneller tempo dan Madrid, wat betekent dat een groter deel van de bevolking ouder is en vatbaarder voor ziekten en sterfte.

Gezondheidsproblemen en Preventie

  1. Roken en Alcoholgebruik: Nederland heeft een hogere prevalentie van roken en alcoholgebruik in vergelijking met Spanje, wat bijdraagt aan een hogere incidentie van kanker en hart- en vaatziekten.
  2. Preventieve Zorg: Hoewel Nederland een goed ontwikkeld systeem van preventieve zorg heeft, zijn er nog steeds verschillen in de mate van preventie en vroege detectie van ziekten tussen Nederland en Spanje.
Samenvattend, de combinatie van dieet, klimaat, gezondheidszorg, sociaal-economische factoren, en leefstijlverschillen dragen allemaal bij aan de hogere levensverwachting in Madrid vergeleken met Amsterdam.